Webexpo 2015 – 2. část

Vojta Roček

Design for change

Na loňském Webexpu mě nejvíc bavila přednáška Adama Hrubého nazvaná Design for change. Na písmenko stejně se jmenovala i letošní přednáška Vojty Ročka a opět to byl pro mě největší zážitek festivalu. Vojta na začátku zdůvodnil proč přednášku nazval stejně jako Adam loni. Inspirovalo ho úsilí, které Adam věnoval trpělivému vysvětlování smyslu rebrandingu Ekologického právního servisu zaměstnancům této firmy. Mluvil o tom, že drazí konzultanti, kteří mají okamžitě řešit problémy firem jsou takovými prášky v době nemoci. Firmu na chvíli dostanou z akutního problému, ale neřeší příčinu. Datová analytika by měla být nástrojem ke změně chování firem a ne pouze hašení aktuálních problémů. Jako podstatnou úlohu HR označil vybírání vhodných pracovníků ne podle toho co umí, ale jak jsou ochotni se změnit, zlepšovat.

Umění měnit se a učit se z vlastních chyb je totiž v prostředí internetu ještě mnohem podstatnější než v offline světě.

 

Martin Michálek

Designování webu v prohlížeči

Martin nejprve ukázal schéma jakým se dříve vytvářely weby: nabídka -> návrh -> frontend -> programátor -> spuštění a nazval jej niagarský průseropád s narážkou na vodopádový typ agilního vývoje a jeho schopností vytvářet chyby, které dopadnou na články na konci procesu. Pozdější vylepšení schématu o analýzu UX generování chyb úplně neomezilo, protože UX designér a grafik z podstaty nemohou vidět problémy, které při psaní samotného kódu později potkají frontendistu. Jako řešení, které sám se svými kolegy dnes používá uvedl zabývat se frontendem již na začátku společně s grafikou a UX. Akcentoval také přístup mobile first. posteskl si, že by pro jeho práci byl ideální nástroj, který by kombinoval funkcionalitu prohlížeče a Photoshopu.

Ondřej Špaček

Bezpečnost pro markeťáky

Ondřejova přednáška o bezpečnosti byla zábavná a přínosná. Odhalila mi například skutečnost, že šifrování MD5 rozhodně není bezpečné. Alternativou je prý šifrování bcrypt, které je pomalejší a neumožňuje robotům zkoušet v rychlém časovém sledu různé podoby hesel. Součástí přednášky byla spousta vtipných příhod, které Ondřej neustále zažívá při svém rýpání se v mezerách zabezpečení bank, e-shopů a dalších institucí. Zmínil například nelogičnost přístupu Aukra, které mělo pro délku hesla limit, přitom nejbezpečnější hesla jsou nejdelší. mBank zase neumožňovala do hesla dávat české znaky. Proč? Protože web programovali poláci. 

V jedné nejmenované Fiobance mají platnost hesel 365 dní.

jako nešťastný uvedl i zvyk některých institucí (zejména bank) vyžadovat po uživatelích změnu hesla každý rok. To zpravidla vede k tomu, že si uživatelé vytváří hesla ve tvaru Fio2015, Fio2016, aby si je snadno zapamatovali. trvání na pravidelné změně hesla tak paradoxně vede k tomu, že jsou tato hesla slabá a snadno prolomitelná. Jako riziko uvedl také bezpečnostní otázky při zapomenutí hesla (je jednoduché ho zjistit/vygooglit).

Ondřej Galik

Banka v cloudu

Od České spořitelny (ČS) by asi zábavu čekal málokdo, Ondřej ale zábavný byl a alespoň v mých očích značku svého zaměstnavatele přecijen trochu vylepšil. Mluvil o tom, že velkým molochům, jakými banky bezpochyby jsou, trvá často i 5 let, než zareagují na technologick0 trendy. Ve své přednášce mluvil o tom, jak ČS přesunula svá data do cloudu a jaké problémy a potenciální vylepšení pro uživatele to přineslo. 

Představte si, že starý dobrý outlook vaší mámě vyměníte ze dne na den za Gmail.

Jako základní problém tohoto kroku uvedl technickou nevyspělost zaměstnanců České spořitelny, která pramení hlavně z věkvého průměru. Riziko špatného zabezpečení dat v cloudu s nadsázkou shodil:

Nás překvapilo, kolik dat máme a jaké prd z toho víme. Nám i kdyby je někdo ukradl, tak s tím nic neudělá.

jako hlavní výhodu cloudu uvedl to, že data, která nejsou citlivá na soukromí mohou snadno poskytnout vývojářům k dalšímu zpracování pro interaktivní aplikace, což také prý už dělají. Můžeme se tak těšit například na budík, který po každém zamáčknutí pošle peníze na charitu? Z dalších přednášek už jsem zápisky nepořizoval. Hezký souhrn ale zpracovala například Olga Pohl z Agentury Hrivnak.      

Webexpo 2015 – 1. část

Od letošního Webexpa uplynuly téměř dva týdny a já se dostávám k zápiskům, které jsem z něj pořídil. Zjišťuji, že jsem papíru popsal opravdu hodně a tak mě teď čeká nemilý úkol, krácení a škrtání do formy, ve které to nebude úplně tl;dr;.

Organizaci festivalu bych pochválil za rozmístění přednáškových sálů, které byly od sebe letos všechny co by kamenem dohodil a tak nebyl problém stihnout vše, co člověk vidět chtěl (nepočítáme li kolize, které zde stejně jako na hudebních festivalech prostě jsou a nic s tím nenaděláme). Skladba řečníků lákala. Kapacity ze Slacku, Applu, MailChimpu nebo Skypu slibovaly předat spoustu zajímavých informací a v reálu skutečně nebylo moc přednášek, ze kterých bych odešel nespokojený.

Amit Paunikar

Find your inner product manager

Amit, který pracuje v pražské pobočce Skypu (je prý jedna z největších na světě), zdůraznil, že product manager (PM) je takový CEO produktu a je zodpovědný za všechna jeho selhání. Přirovnal PM k chobotnici kde každé chapadlo mělo symbolizovat nějaký důležitý skill. Nezapsal jsem si všechny, ale zaznělo zde, že by měl se svým týmem jednat jménem svých klientů, do kterých by měl mít schopnost se vcítit. K tomu měl také jeden citát:

Nezáleží na tom, jestli ve svém hotelu nabízíte kaviár, když vaše pokoje nemají koupelny.

tedy, že důležité je uspokojit základní potřeby zákazníků a až pak je vhodné zaměřit se na nějaký ten benefit navíc. Další důležitou schopností PM podle Paunikara je přemýšlet ve třech časových dimenzích. V dlouhodobém výhledu (roky), ve střednědobém výhledu (měsíce) a v okamžitém výhledu (dny). Jako špatný příklad dlouhodobého plánování byla uvedena firma Kodak, které s novými technologiemi ujel vlak. Jako příklad nutnosti být připraven na okamžité podněty byl zase uveden Facebook. Dobrý Produktový manažer by si měl podle Paunikara také vyzkoušet práce na pozicích svých podřízených, tedy například sednout si na zákaznickou podporu nebo zkusit si v reálu svůj produkt prodávat zákazníkům. Důležitýmo bodem byl také apel na to, aby se PM řídili správně interpretovanými daty a nikoli vlastními názory či doměnkami.

V přednášce také zaznělo, že PM musí přemýšlet ve velkém. Za příklad byl dán Elon MUsk, který by nikdy bez velkých plánů svých úspěchů nedosáhl.

Karel Smutný

Analýza dokázala @

Karel nejprve s dobrovolníky z publika na hře podobné tiché poště ukázal, že někdy může osoba analytika proces tvorby produktu zkomplikovat a znepřehlednit. Analytik se může stát profesí, která týmu zkrátka nic pozitivního nepřináší a je zde navíc. Základní prevencí tohoto stavu je komunikace mezi jednotlivými osobami v týmu. Tedy například  zadavatel projektu, analytik a designér by si spolu měli sednout a práci konzultovat. Pokud jsou od sebe procesy zadavatel -> analytik a analytik -> designér odděleny, je zde prostor ke zkreslení a tudíž i chybám. Zaujala mě také část přednášky, ve které Karel mluvil o tom, že příliš podrobné zadání, které je příznačné pro model vodopádu, může být často složité k pochopení a proces brzdit. Nakonec potěšila písnička avizovaná už na začátku přednášky. Analyza dokazala hovno od Slobodné európy.

Jiří Hana

Kontextová analýza textu

Působivá byla přednáška Jiřího Hany z Geneea. Představil nástroj této společnosti, který umí velmi přesně analyzovat rozsáhlý text na základě kontextu. Z textu dokáže rozspoznat například informace o osobách, značkách nebo lokalitách. jako příklad sloužila kontextová analýza textu ze všech dílů Haškova Švejka. Výstupem bylo více časových os, na kterých nástroj například dokázal identifikovat osoby nebo města, o kterých se v knížce v daném období mluvilo. Zatím jsem se nezajímal o to, kolik nástroj stojí, ale v kombinaci se scrapováním webových stránek by to mohla být hodně užitečná pomůcka při větších analýzách klíčových slov.

J. Christian Andersen

The future of marketing

Tato přednáška se týkala zejména vztahu ke klientům a objevování nových možností v marketingu. Christian uvedl své povídání příhodou, kdy v San Franciscu čekal na kafe v jedné vyhlášené kavárně příliš dlouho a napsal jí proto stížnost na Facebook. Kavárna zareagovala téměř okamžitě se slovy, že mají podstav zaměstnanců a proto obsluha trvala déle než obvykle. Rychlá reakce na připomínky je nutnost, způsob odpovědi ale zdaleka nebyl ideální. Ideálním by prý bylo, kdyby takovémuto nespokojenému zákazníkovi nabídli kávu zdarma při příští návštěvě, čímž by si ho mohli získat na svoji stranu. Objevování nových příležitostí marketingu ukázal na historické fotografii ženy s cigaretou. Jednalo se o slavnou herečku a byla to kampaň, která cigaretovým koncernům získala zcela novou, do té doby nepřístupnou, cílovou skupinu, ženy. Dalším zmíněným příkladem byl případ banky v Brazílii ze Sao Paula. Toto město je fatálně zasaženo nadměrným automobilovým provozem a kampaň banky spočívala v tom, že sponzorovala jízdní kola, která dopravu z místa na místo lidem výrazně zrychlovala. Spojit svoji značku s dobrým záměrem je základ.  Jako nezbytné byl také zmíněn monitoring uživatelské spokojenosti.

Noz Urbina

Multidimensional content strategy

Noz mluvil o tom, že přizpůsobování firem aktuálním trendům ve tvorbě internetového obsahu je velmi pomalé. Klíčem k úspěchu však není se trendům pouze přizpůsobovat, ale hlavně trendy předvídat. Uživatelská zkušenost s webem má prý 4 dimenze, délku, šířku, hloubku a čas. Většina webdesignerů přitom přemýšlí při návrhu hlavně nad prvními dvěma, tedy tím, jak bude web vypadat. Klíčová je přitom v současnosti hlavně hloubka webu, kterou Noz reprezentoval pojmy jako Sociální media nebo Lazy load. Multi dimenzionální obsah ukázal na typickém tweetu. Můžeme v něm najít vazby na lidi a značky (ostatní uživatelé twitteru), ve spojení s dalšími entitami, které jsou reprezentovány například hashtagy a odkazy. Při tvorbě obsahu zdůrazňoval význam metadat, jako nástroje, který dodává obsahu kontext.

Webexpo 2014 – Sobota

Doba každoročního slintání nad programem WebExpa pominula. Letos jsem se na konferenci mohl konečně i osobně vypravit.

Přednáškové sály byly oproti minulým ročníkům rozprostřeny ve více různě vzdálených objektech v okolí Václavského náměstí, což si od účastníků vysloužilo na Twitteru velmi rozporuplné reakce. Někteří nadávali na to, že se musí mezi sledováním přednášek také pohybovat, jiní ocenili krásu prostor, ve kterých se letos program konference konal. Já určitě patřil k té druhé skupině. Speciálně kino Lucerna a divadlo Bez zábradlí jsem si hodně oblíbil.

Lukáš Hurych: Jak poznat, co je špatně na nákupním procesu eshopu

Během přednášky Lukáš zdůrazňoval význam uživatelského testování v rámci čehož pouštěl i toto video:

Pro subjekty, které si nemohou dovolit testování na reálných uživatelích potom doporučil vhodnou kombinaci nastavení uživatelských událostí v Google Analytics a heatmap. Na třídění obrovského množství dat, které takovým způsobem často získáte, doporučil Google Spreadsheets, pro který si lze napsat vhodný třídící skript v Google Apps Scriptu.

Jako základní UX atribut e-shopu označil snadnou nalezitelnost tlačítka „přidat do košíku“. Člověk by řekl, že něco takového musí být samozřejmostí. Na příkladech bylo ale vidět, že použitelnost provedení se může opravdu hodně lišit. Data uživatelských testů prý ukazují, že doba hledání tohoto prvku se u různých eshopů lišila až o desítky sekund, v extrémních případech dokonce o minuty.

Některé vlastnosti e-shopu, které podle Lukáše většinu uživatelů odradí:

 • systém po uživateli vyžaduje přesný formát dat (například poštovní směrovací číslo ve formátu 180 00 místo 18000)
 • pokud se chce uživatel vrátit na předchozí krok objednávky, formulář si nepamatuje již zvolené proměnné
 • uživatel musí nejprve vyplnit své osobní údaje, teprve potom následuje výběr způsobů platby a dopravy

Pavel Ungr: WordPress jako rychlé řešení online prezentace za 30 minut

Pavel začal svoji prezentaci tím, že většina uživatelů pokládá WordPress za řešení pro Blog, a že se z jeho pohledu jedná o mýtus, který by rád vyvrátil. Vzal to za dobrý konec a ukázal příklady společností, které mají svá webová řešení na WordPressu postavena. Nechyběly mezi nimi CNN, Samsung, Mashable.com nebo český Mediář. O použití WordPressu i na větší projekty jsem neměl pochyb, ale tohle mi celkem vyrazilo dech. Jako hlavní benefity uvedl jednoduchost, snadnou správu a rychlou instalaci. Pro mě měla přednáška největší přínos ve zmíněných pluginech, z nichž většinu nyní buď testuji, nebo se je vyzkoušet chystám.

Pavel Kučera: Je to o datech

Krátká přednáška Pavla Kučery z Avastu se týkala možností využití velkého množství dat. Pavel popisoval, jak v Avastu díky posbíraným a vhodně zanalyzovaným datům posuzují potenciální nebezpečnost souborů. Dříve bylo rozeznávání virů jednodušší, protože měly charakteristické vzory, podle kterých nebylo těžké je rozeznat. Dnes jsou ale viry polymorfní, a tak je vzor každého jednotlivého viru, který napadne váš počítač, svým způsobem unikátní. V Avastu tak popisují viry vektory, které charakterizují jednotlivé vlastnosti. U každého testovaného souboru potom algoritmus posuzuje, zda je tento soubor svojí povahou (vektorem) blíže „hodným“ nebo „zlým“ souborům.

Pak se přednáška překlopila do druhé podoby využití velkého množství dat. Podobně jako se dají vektory využít k popsání povahy souborů, dají se využít také k popsání chování uživatelů. V Avastu toho využívají k marketingovým účelům, kdy algoritmus posuzuje, zda je chování uživatele blíže tomu, kdo by mohl mít o produkt zájem, nebo tomu, kdo si nikdy nic nekoupí.

Vincent van Scherpenseel: Opportunities and Possibilities of Transactional Emails

Z cizojazyčných přednášek jsem měl trochu obavy, protože překlad nebyl k dispozici. Vincent však mluvil velmi srozumitelně a v tomto směru nebyl problém. V úvodu přednášky vysvětlil termín. Tedy, že transakční email je email reagující na nějakou akci uživatele. Může se jednat o ztrátu přihlašovacích údajů, objednávku vstupenek na kulturní akci nebo různá potvrzení. Zmínil, že v mnoha případech je časově i finančně výhodné tyto služby outsourcovat. Uvedl hned několik výhod. Nemusíte například věnovat pozornost údržbě služby nebo zajišťování doručitelnosti emailu.

U samotné šablony rozesílaného emailu zdůraznil hlavní atributy:

 • Call to Action prvky by měly být patřičně výrazné
 • obrázky uvnitř emailu by měly být klikatelné
 • ideální šířka emailu napříč klienty by neměla přesahovat 600px
 • množina fontů pro emailing zahrnuje pouze některé fonty a těch bychom se měli držet

Na testování služby doporučil aplikaci EmailOnAcid, která je podle něj jedna z nejlepších a za rozumné peníze.

Při analýze efektivity transakčních emailů Vincent doporučil soustředit se na tyto ukazatele:

 • doručitelnost
 • počet otevření emailu
 • počet kliknutí na odkaz v emailu
 • počet konverzí

Podle těchto ukazatelů se dá dobře optimalizovat povaha šablony (A/B testování), ale třeba také čas odeslání emailu. Závěrem Vincent varoval před nadměrnou personifikací emailu, která může vést až k odhlášení z odběru. Jako špatný příklad uvedl také nejmenovanou společnost, která jej co týden bombardovala nabídkou levných letenek. Frekvence by podle jeho slov měla být úměrná povaze služby.

Adam Hrubý: Design for change

Nejzajímavější a hlavně nejzábavnější ze sobotního programu byla pro mě přednáška Adama Hrubého, která byla věnována rebrandingu. O Adamovi jsem věděl, že teď pomáhá s kampaní Žít Brno, což bylo samo o sobě lákavé, ale z názvu přednášky jsem moc chytrý nebyl.

Tušil jsem, že půjde o excentrickou osobu, ale už úvod naznačil, že jsem se v tomto odhadu držel dost při zemi. Přišel bosý kluk v podivném černém úboru a neforemné šále, kterou hned na úvod použil jako oslí můstek ke svému povídání. Přes šálu prý nevidí na zem, když jde ze schodů dolů a tak se počty schodů v každém patře domu kde bydlí naučil nazpaměť, aby nešlápl do prázdna. Ví, že si tak komplikuje život, ale komplikuje si ho rád.

Rád si komplikuju život

Adam uplynulé dva roky pracoval na změně značky mé oblíbené organizace Ekologický právní servis. Impulsem k rebrandingu byla nechuť této právní organizace nést dál nálepku zelených aktivistů a ekoteroristů, která jim byla, vzhledem k názvu, českou společností přisouzena. Adam zdůraznil nelogičnost původního názvu:

 • Ekologický – organizace se primárně nezaměřuje na ekologii, ale na problematiku lidských práv
 • Právní – u právníků je zbytečné zdůrazňovat, že jsou právníci
 • Servis – úplně neodpovídá povaze jejich služeb

Jelikož měla organizace plány expandovat se svými službami do zahraničí, od začátku se úvahy o novém názvu upínaly k anglickému jazyku. Na základě analýz a konzultace s klientem byla vybrána fráze Frank Bold, která má výhodu v tom, že zní jako jméno osoby a zároveň v sobě nese dva anglické výrazy pro charakterové rysy lidí:

 • Frank – upřímný, otevřený
 • Bold – statečný, smělý

Název tedy byl vytvořen, ale ještě nebylo zdaleka vyhráno. Tvůrce v této situaci musí svést ještě mnoho bojů s předsudky a obavami z řad zaměstnanců svého klienta. K rozptýlení obav, zda vytvořené jméno zní dobře, byly například použity simulace hospodských diskuzí, do kterých nové jméno Adam a jeho tým doplnili. Zaměstnanci klienta tak zjistili, že tento název může znít přirozeně i v běžné lidské mluvě.

Dalším krokem byla výroba loga. Jeho charakteristiky si Adam představoval takto:

 • nesvazující
 • netrendy
 • neaktivistické, ale akční
 • solidní, ale ne kožené

Nakonec vymysleli toto:

Logo Frank Bold Zdroj:http://www.franbold.cz

Logo Frank Bold
Zdroj:http://www.frankbold.cz

Jedná se o archaický znak pro paragraf, který je otočen o 90°. Logo tedy nese faktický i symbolický význam, navíc dle mého vypadá velmi dobře. S logem nastal další problém, protože si pod ním každý představoval něco jiného. Na některé působilo moc měkce, na někoho zase příliš sešněrovaně. Adamův tým tak vytvořil ilustrační obrázky situací, ve kterých může být logo použito. Zvoleny byly tak, aby ukázaly, že závisí hlavně na barvě, materiálech a kontextu, jakým způsobem bude logo vnímáno. Vybavuji si například zlatou sponu na kravatu, která byla ve tvaru loga nebo obrovské letadlo, které mělo toto logo na křídle.

Budou si dál představovat svoji interpretaci loga, ale už budou chápat, že to je jenom jejich problém

Poslední, co mě na procesu rebrandingu Ekologického Právního Servisu A.K.A. Frank Bold zaujalo, byl tzv. falešný leak out (únik). V momentě, kdy už jsou název i logo vytvořené, schválené a nová identita organizace je před oficiálním oznámením je prý největším nebezpečím právě ono oficiální oznámení. Existuje spousta příznivců organizace, kteří se s názvem budou jen těžko loučit, zaměstnanci, kteří na identitu nejsou zvyklí, mohou podlehnout panice… Rizik je zkrátka dost. Právě z těchto důvodů byla právě těmto skupinám lidí „nechtěně“ podsunuta informace, že logo i název už byly oficiálně změněny. Příznivci i zaměstnanci tak měli čas si na změnu situace zvyknout a oficiální oznámení proběhlo zcela bez problémů.

Na závěr dal Adam doporučení, že v případě změny identity firmy je třeba tlačit všechny změny postupně, trpělivě je komunikovat s klientem a občas je nutné slevit ze svých plánů.

Martin Hawksey: Using Google Apps Script and Sheets for social network data mining and analysis

Druhou mojí cizojazyčnou přednáškou byla ta od Martina Hawkseyho. Byla hodně technická a zajímavá, ale ne všemu jsem z voleje rozuměl. Fascinující pro mě bylo objevení několika nových funkcí Google Spreadsheets (importXML, ImportHTML atd.) a ukázka možností Google Apps Scriptu (javascript pro Google Apps). Martinovy stránky jsem si po přednášce přidal do oblíbených a myslím, že jsem dobře udělal :).

Petr Brichcín: Asertivitou proti Manipulaci

Manipulace je často nebezpečnější než otevřená agrese, protože si ji ve většině případů neuvědomujeme.

Petr Brichcín na své přednášce o manipulaci mluvil velmi zábavně o tom, jaké jsou příklady manipulace, jaké jsou typy manipulátorů a jak se manipulaci prostřednictvím různých technik vyhnout. Myslím, že bych na osvojení technik potřeboval roční intenzivní kurz, ale bylo zajímavé slyšet, jak jednoduše se člověk z některých nechtěných situací může dostat. Když nad tím tak přemýšlím, vlastně jsem tu přednášku dostal o dva dny později, než bych ji v reálném životě potřeboval.

Petr během výkladu uvedl několik rad, kterými se proti přehnané submisivitě a manipulovatelnosti řídit:

 • vyjadřovat své pocity i neverbálně
 • když nesouhlasím, projevit se
 • používat zájmeno já
 • přijímat pochvalu
 • žít přítomností

Výkop

Koncepce blogu zatím není úplně zřejmá. Maluji si to tak, že bych zde rád uveřejňoval malé užitečné aplikace z mé produkce a částečně se zabýval problematikou SEO a práce s daty obecně.

Dalším používáním této stránky souhlasíte s používáním Cookies. Více informací

Nasatevní Cookies na této stránce je nastaveno na "Povolit cookies", aby vám její návštěvnost přinesla pokud možno, co nejlepší uživatelskou zkušenost. Pokud budete dál pokračovat v používání tohoto webu bez změny nastavení cookies nebo kliknete na "Přijmout", dáváte ke zpracování Cookies souhlas.

Zavřít