Jak spustit Tumblr blog na vlastní subdoméně

Ve skutečnosti je tento problém velmi snadno řešitelný, ale než jsem se k němu progooglil a zjistil, že to skutečně funguje zabralo docela dost času. Nastavit CNAME záznamy ve správě DNS. V administračním rozhraní u registrátora vaší domény (v mém případě skvělý blueboard.cz) je třeba editovat CNAME záznam podle následujícího obrázku na hodnotu domains.tumblr.com.

Změnit doménu na Tumblr.com. Na adrese administrace jednoho z vašich tumblr blogů ve tvaru https://www.tumblr.com/settings/blog/váš-název-blogu zvolíte možnost use custom domain a nastavíte doménu na váš vysněný název, u kterého už jste si v předcházejícím kroku nastavili CNAME záznam. Následně subdoménu otestujete, uložíte a počkáte, než se na ni blog převede (až 24h).

Webexpo 2015 – 2. část

Vojta Roček

Design for change

Na loňském Webexpu mě nejvíc bavila přednáška Adama Hrubého nazvaná Design for change. Na písmenko stejně se jmenovala i letošní přednáška Vojty Ročka a opět to byl pro mě největší zážitek festivalu. Vojta na začátku zdůvodnil proč přednášku nazval stejně jako Adam loni. Inspirovalo ho úsilí, které Adam věnoval trpělivému vysvětlování smyslu rebrandingu Ekologického právního servisu zaměstnancům této firmy. Mluvil o tom, že drazí konzultanti, kteří mají okamžitě řešit problémy firem jsou takovými prášky v době nemoci. Firmu na chvíli dostanou z akutního problému, ale neřeší příčinu. Datová analytika by měla být nástrojem ke změně chování firem a ne pouze hašení aktuálních problémů. Jako podstatnou úlohu HR označil vybírání vhodných pracovníků ne podle toho co umí, ale jak jsou ochotni se změnit, zlepšovat.

Umění měnit se a učit se z vlastních chyb je totiž v prostředí internetu ještě mnohem podstatnější než v offline světě.

 

Martin Michálek

Designování webu v prohlížeči

Martin nejprve ukázal schéma jakým se dříve vytvářely weby: nabídka -> návrh -> frontend -> programátor -> spuštění a nazval jej niagarský průseropád s narážkou na vodopádový typ agilního vývoje a jeho schopností vytvářet chyby, které dopadnou na články na konci procesu. Pozdější vylepšení schématu o analýzu UX generování chyb úplně neomezilo, protože UX designér a grafik z podstaty nemohou vidět problémy, které při psaní samotného kódu později potkají frontendistu. Jako řešení, které sám se svými kolegy dnes používá uvedl zabývat se frontendem již na začátku společně s grafikou a UX. Akcentoval také přístup mobile first. posteskl si, že by pro jeho práci byl ideální nástroj, který by kombinoval funkcionalitu prohlížeče a Photoshopu.

Ondřej Špaček

Bezpečnost pro markeťáky

Ondřejova přednáška o bezpečnosti byla zábavná a přínosná. Odhalila mi například skutečnost, že šifrování MD5 rozhodně není bezpečné. Alternativou je prý šifrování bcrypt, které je pomalejší a neumožňuje robotům zkoušet v rychlém časovém sledu různé podoby hesel. Součástí přednášky byla spousta vtipných příhod, které Ondřej neustále zažívá při svém rýpání se v mezerách zabezpečení bank, e-shopů a dalších institucí. Zmínil například nelogičnost přístupu Aukra, které mělo pro délku hesla limit, přitom nejbezpečnější hesla jsou nejdelší. mBank zase neumožňovala do hesla dávat české znaky. Proč? Protože web programovali poláci. 

V jedné nejmenované Fiobance mají platnost hesel 365 dní.

jako nešťastný uvedl i zvyk některých institucí (zejména bank) vyžadovat po uživatelích změnu hesla každý rok. To zpravidla vede k tomu, že si uživatelé vytváří hesla ve tvaru Fio2015, Fio2016, aby si je snadno zapamatovali. trvání na pravidelné změně hesla tak paradoxně vede k tomu, že jsou tato hesla slabá a snadno prolomitelná. Jako riziko uvedl také bezpečnostní otázky při zapomenutí hesla (je jednoduché ho zjistit/vygooglit).

Ondřej Galik

Banka v cloudu

Od České spořitelny (ČS) by asi zábavu čekal málokdo, Ondřej ale zábavný byl a alespoň v mých očích značku svého zaměstnavatele přecijen trochu vylepšil. Mluvil o tom, že velkým molochům, jakými banky bezpochyby jsou, trvá často i 5 let, než zareagují na technologick0 trendy. Ve své přednášce mluvil o tom, jak ČS přesunula svá data do cloudu a jaké problémy a potenciální vylepšení pro uživatele to přineslo. 

Představte si, že starý dobrý outlook vaší mámě vyměníte ze dne na den za Gmail.

Jako základní problém tohoto kroku uvedl technickou nevyspělost zaměstnanců České spořitelny, která pramení hlavně z věkvého průměru. Riziko špatného zabezpečení dat v cloudu s nadsázkou shodil:

Nás překvapilo, kolik dat máme a jaké prd z toho víme. Nám i kdyby je někdo ukradl, tak s tím nic neudělá.

jako hlavní výhodu cloudu uvedl to, že data, která nejsou citlivá na soukromí mohou snadno poskytnout vývojářům k dalšímu zpracování pro interaktivní aplikace, což také prý už dělají. Můžeme se tak těšit například na budík, který po každém zamáčknutí pošle peníze na charitu? Z dalších přednášek už jsem zápisky nepořizoval. Hezký souhrn ale zpracovala například Olga Pohl z Agentury Hrivnak.      

Webexpo 2015 – 1. část

Od letošního Webexpa uplynuly téměř dva týdny a já se dostávám k zápiskům, které jsem z něj pořídil. Zjišťuji, že jsem papíru popsal opravdu hodně a tak mě teď čeká nemilý úkol, krácení a škrtání do formy, ve které to nebude úplně tl;dr;.

Organizaci festivalu bych pochválil za rozmístění přednáškových sálů, které byly od sebe letos všechny co by kamenem dohodil a tak nebyl problém stihnout vše, co člověk vidět chtěl (nepočítáme li kolize, které zde stejně jako na hudebních festivalech prostě jsou a nic s tím nenaděláme). Skladba řečníků lákala. Kapacity ze Slacku, Applu, MailChimpu nebo Skypu slibovaly předat spoustu zajímavých informací a v reálu skutečně nebylo moc přednášek, ze kterých bych odešel nespokojený.

Amit Paunikar

Find your inner product manager

Amit, který pracuje v pražské pobočce Skypu (je prý jedna z největších na světě), zdůraznil, že product manager (PM) je takový CEO produktu a je zodpovědný za všechna jeho selhání. Přirovnal PM k chobotnici kde každé chapadlo mělo symbolizovat nějaký důležitý skill. Nezapsal jsem si všechny, ale zaznělo zde, že by měl se svým týmem jednat jménem svých klientů, do kterých by měl mít schopnost se vcítit. K tomu měl také jeden citát:

Nezáleží na tom, jestli ve svém hotelu nabízíte kaviár, když vaše pokoje nemají koupelny.

tedy, že důležité je uspokojit základní potřeby zákazníků a až pak je vhodné zaměřit se na nějaký ten benefit navíc. Další důležitou schopností PM podle Paunikara je přemýšlet ve třech časových dimenzích. V dlouhodobém výhledu (roky), ve střednědobém výhledu (měsíce) a v okamžitém výhledu (dny). Jako špatný příklad dlouhodobého plánování byla uvedena firma Kodak, které s novými technologiemi ujel vlak. Jako příklad nutnosti být připraven na okamžité podněty byl zase uveden Facebook. Dobrý Produktový manažer by si měl podle Paunikara také vyzkoušet práce na pozicích svých podřízených, tedy například sednout si na zákaznickou podporu nebo zkusit si v reálu svůj produkt prodávat zákazníkům. Důležitýmo bodem byl také apel na to, aby se PM řídili správně interpretovanými daty a nikoli vlastními názory či doměnkami.

V přednášce také zaznělo, že PM musí přemýšlet ve velkém. Za příklad byl dán Elon MUsk, který by nikdy bez velkých plánů svých úspěchů nedosáhl.

Karel Smutný

Analýza dokázala @

Karel nejprve s dobrovolníky z publika na hře podobné tiché poště ukázal, že někdy může osoba analytika proces tvorby produktu zkomplikovat a znepřehlednit. Analytik se může stát profesí, která týmu zkrátka nic pozitivního nepřináší a je zde navíc. Základní prevencí tohoto stavu je komunikace mezi jednotlivými osobami v týmu. Tedy například  zadavatel projektu, analytik a designér by si spolu měli sednout a práci konzultovat. Pokud jsou od sebe procesy zadavatel -> analytik a analytik -> designér odděleny, je zde prostor ke zkreslení a tudíž i chybám. Zaujala mě také část přednášky, ve které Karel mluvil o tom, že příliš podrobné zadání, které je příznačné pro model vodopádu, může být často složité k pochopení a proces brzdit. Nakonec potěšila písnička avizovaná už na začátku přednášky. Analyza dokazala hovno od Slobodné európy.

Jiří Hana

Kontextová analýza textu

Působivá byla přednáška Jiřího Hany z Geneea. Představil nástroj této společnosti, který umí velmi přesně analyzovat rozsáhlý text na základě kontextu. Z textu dokáže rozspoznat například informace o osobách, značkách nebo lokalitách. jako příklad sloužila kontextová analýza textu ze všech dílů Haškova Švejka. Výstupem bylo více časových os, na kterých nástroj například dokázal identifikovat osoby nebo města, o kterých se v knížce v daném období mluvilo. Zatím jsem se nezajímal o to, kolik nástroj stojí, ale v kombinaci se scrapováním webových stránek by to mohla být hodně užitečná pomůcka při větších analýzách klíčových slov.

J. Christian Andersen

The future of marketing

Tato přednáška se týkala zejména vztahu ke klientům a objevování nových možností v marketingu. Christian uvedl své povídání příhodou, kdy v San Franciscu čekal na kafe v jedné vyhlášené kavárně příliš dlouho a napsal jí proto stížnost na Facebook. Kavárna zareagovala téměř okamžitě se slovy, že mají podstav zaměstnanců a proto obsluha trvala déle než obvykle. Rychlá reakce na připomínky je nutnost, způsob odpovědi ale zdaleka nebyl ideální. Ideálním by prý bylo, kdyby takovémuto nespokojenému zákazníkovi nabídli kávu zdarma při příští návštěvě, čímž by si ho mohli získat na svoji stranu. Objevování nových příležitostí marketingu ukázal na historické fotografii ženy s cigaretou. Jednalo se o slavnou herečku a byla to kampaň, která cigaretovým koncernům získala zcela novou, do té doby nepřístupnou, cílovou skupinu, ženy. Dalším zmíněným příkladem byl případ banky v Brazílii ze Sao Paula. Toto město je fatálně zasaženo nadměrným automobilovým provozem a kampaň banky spočívala v tom, že sponzorovala jízdní kola, která dopravu z místa na místo lidem výrazně zrychlovala. Spojit svoji značku s dobrým záměrem je základ.  Jako nezbytné byl také zmíněn monitoring uživatelské spokojenosti.

Noz Urbina

Multidimensional content strategy

Noz mluvil o tom, že přizpůsobování firem aktuálním trendům ve tvorbě internetového obsahu je velmi pomalé. Klíčem k úspěchu však není se trendům pouze přizpůsobovat, ale hlavně trendy předvídat. Uživatelská zkušenost s webem má prý 4 dimenze, délku, šířku, hloubku a čas. Většina webdesignerů přitom přemýšlí při návrhu hlavně nad prvními dvěma, tedy tím, jak bude web vypadat. Klíčová je přitom v současnosti hlavně hloubka webu, kterou Noz reprezentoval pojmy jako Sociální media nebo Lazy load. Multi dimenzionální obsah ukázal na typickém tweetu. Můžeme v něm najít vazby na lidi a značky (ostatní uživatelé twitteru), ve spojení s dalšími entitami, které jsou reprezentovány například hashtagy a odkazy. Při tvorbě obsahu zdůrazňoval význam metadat, jako nástroje, který dodává obsahu kontext.

Čím nahradit Google Toolbar PageRank?

Pokud potřebujeme zjistit jak si stojí naše stránky oproti konkurenci ve výsledcích vyhledávání, nebo jak kvalitní je odkaz, který můžeme získat, často se spoléháme na nástroje třetích stran, které takovéto hodnotící údaje poskytují. Jsou to údaje orientační, ale vychází z reálných dat, jako jsou například počet a kvalita zpětných odkazů. Metrika Google Toolbar PageRank (GTPR) plnila tuto úlohu zejména. Poskytovala číselně vyjádřenou informaci o tom, jak si náš web zhruba stojí v rámci řadícího algoritmu Google. Tato služba je bohužel mrtvá, Google hodnoty GTPR již delší dobu neaktualizuje a tak nám nezbývá než se spolehnout na alternativní ukazatele.

O jaké nástroje se při odhadu autority webu, síly webu, důležitosti webu nebo jak si to nazveme, můžeme opřít?

MozBar – Tento doplněk je produktem serveru MOZ.com, který se dlouhodobě problematice SEO věnuje. Z MozBaru získáte informace o MozRanku, což je analogické hodnocení právě k již zmíněnému GTPR, údaje o Autoritě domény, Autoritě stránky a hrubý přehled o počtu odkazů. Výhodou MozBaru je grafické doplnění výsledků vyhledávání (SERP) Google o přehled těchto hodnot pod každým jednotlivým výsledkem.

MozBar Metrics

LRT Power*Trust extension – Doplněk od LRT je k použití podobně jako MozBar, jedná se o rozšíření do prohlížeče, které vám ukáže hodnoty LRT power a LRT trust domén, které zrovna procházíte. Metrika LRT power je založena na počtu zpětných odkazů stránky LRT trust je založena na jejich kvalitě (důvěryhodnosti). Rozšíření je zdarma. Za  příplatek je možné vidět tyto hodnoty i pro jednotlivé stránky webu.

Alexa Rank – Něco může o stránce napovědět i Alexa Rank, který je založen na měření návštěvnosti stránek. Čím menší je hodnota Alexa Ranku, tím oblíbenější stránky podle tohoto ukazatele jsou. Metriku zkresluje skutečnost, že do této hodnoty se promítají pouze uživatelé s nainstalovaným doplňkem od Alexy.

 

Dalším používáním této stránky souhlasíte s používáním Cookies. Více informací

Nasatevní Cookies na této stránce je nastaveno na "Povolit cookies", aby vám její návštěvnost přinesla pokud možno, co nejlepší uživatelskou zkušenost. Pokud budete dál pokračovat v používání tohoto webu bez změny nastavení cookies nebo kliknete na "Přijmout", dáváte ke zpracování Cookies souhlas.

Zavřít